#investnow วางหมาก จับกระแส ปั้นพอร์ตลงทุนกับหยวนต้า พร้อมเพิ่มพลังการเทรดด้วย Block Trade Single Stock Futures
#investnow วางหมาก จับกระแส ปั้นพอร์ตลงทุนกับหยวนต้า พร้อมเพิ่มพลังการเทรดด้วย Block Trade Single Stock Futures
- วางหมาก จับกระแส ปั้นพอร์ตลงทุนกับหยวนต้า โดยคุณมยุรี โชวิกรานต์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
- เพิ่มพลังการเทรดกับ Yuanta ด้วย Block Trade Single Stock Futures โดยคุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Derivatives
กำหนดการสัมมนา
วันที่สัมมนา
:
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
เวลา
:
09.00 น. – 12.00 น.
สถานที่
:
ห้องประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
แผนที่
:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายOnline Service โทรศัพท์ : 02-009-8000