:: ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ การยกเลิกค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 50 บาท

ประชาสัมพันธ์ การยกเลิกค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 50 บาท


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

     บริษัทฯขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีการยกเลิกค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 50 บาท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2680 -2888


วันที่ 28 ก.พ. 60